Home   |  Contact
 
Cabinet Medicina Muncii Iasi

Legislatie in vigoare medicina muncii Iasi.

Medicina Muncii - o investitie profitabila
In conformitate cu legislatia de Medicina Muncii, angajatorul trebuie sa asigure angajatilor servicii medicale preventive, incheind un contract cu o unitate medicala autorizata in acest sens.
Asistenta medicala si consultatiile de calitate sporesc eficacitatea angajatilor, reducand absenteismul pe caz de boala la locul de munca.
Scopul Medicinei Muncii
Medicina Muncii face parte din managementul riscului profesional si presupune actiunea convergenta a angajatorului, angajatilor si a medicilor.
Rolul ei este de a evalua starea de sanatate a angajatilor in relatie cu mediul de munca si de a oferi consultanta angajatorilor privind factorii de risc profesionali si modalitatea de evitare a acestora.
Ce sunt controalele de medicina muncii

 • Sunt un complex de examinari medicale de diferite specialitati
 • Sunt prevazute de catre lege ca facand parte din contractul de munca
 • Sunt stabilite de catre lege pentru fiecare meserie in parte

Asistenta de Medicina Muncii include:

 • Examinari medicale de profil - specifice activitatii fiecarei firme
 • Examinari obligatorii:
 • Controale initiale - inaintea angajarii, dupa schimbarea locului de munca, in cazul aparitiei unor factori de risc suplimentari
 • Controale periodice
 • Activitati preventive

Programul de activitati preventive este stabilit in mod individual cu fiecare firma in parte pentru o adaptare optima a acestuia la nevoile firmei.
Rolul controalelor de medicina muncii

 • Din punctul de vedere al angajatorului, prin controalele de medicina muncii se evalueaza riscurile de imbolnavire de la locul de munca al angajatului si se constata daca sanatatea acestuia este afectata sau nu de acesti factori de risc (riscuri legate de mediul de lucru- agenti biologici, zgomot, vibratii mecanice, factori legati de microclimat, radiatii, iluminat si riscuri legate de munca executata - efort fizic, pozitie de lucru, gesturi profesionale, suprasolicitari osteo-musculo-articulare etc.).
 • Angajatul este supus unor examinari medicale in urma carora se va constata daca starea de sanatate este afectata de factorii de risc de la locul de munca sau nu. Se fac  primele evaluari in vederea diagnosticarii bolii, tratarea acesteia urmand sa se faca ulterior prin alte controale de specialitate, analize si investigatii. In functie de tipul de abonament Medicover pe care il are firma la care lucreaza, acestea se pot face in clinicile noastre sau in alta parte.
 • Ele pun in evidenta daca starea de sanatate a angajatilor le permite sa isi indeplineasca toate sarcinile si solicitarile cerute e pozitiei lor de lucru. In urma controalelor, atat angajatul, cat si angajatorul vor fi informati asupra rezultatului evaluarilor de sanatate inscris in certificatul de aptituini, apt / inapt.

 

Legislatia Muncii
Acte normative care reglementeaza examenele si controalele medicale de Medicina Muncii:

  • Legea 53 / 2003 - Codul Muncii
  • Legea 319/2006, legea sanatatii si securitatii in munca
  • HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006
  • Legea 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
  • HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca aprobata prin legea 25/2004
  • Ordinul MS 240/2004 privind aprobarea standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora

Aceste reglementari legale stipuleaza obligativitatea asigurarii controalelor de medicina muncii ale angajatilor de catre angajatori si prevad ca aceste controale specifice sa  se realizeze doar de cabinete specializate si nu de catre medici generalisti.

 

Cabinet Medicina Muncii Iasi.         Distributie pliante Iasi    Folieri auto Iasi | Pensiuni Gura Humorului